Agnieszka Uwaznosc B-26-Edit

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS.
Z dziećmi i młodzieżą pracuję od 2003r.

Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałam pracując na stanowisku psychologa szkolnego. W 2011r. założyłam Pracownię Psychologiczną Eventus i w jej ramach do dziś prowadzę zajęcia dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli i innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Mam także doświadczenie w pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej, przede wszystkim jako prowadząca zajęcia grupowe dla dzieci i nastolatków: socjoterapię, Treningi Umiejętności Społecznych oraz Treningi Uważności (Mindfulness) metodą Eline Snel©. W swojej pracy często obejmuję pomocą dzieci z różnego rodzaju trudnościami, m.in. z niepełnosprawnością intelektualną czy w spektrum autyzmu.

Agnieszka Bujak

Mindfulness

czyli uważna obecność

„Skoncentruj się!” – dzieci często słyszą taki komunikat i wtedy starają się, próbują, ale nie zawsze się udaje, no bo co to właściwie znaczy? I jak to dokładnie zrobić? Ćwiczenie uważności polega m.in. na trenowaniu tzw. „mięśnia uwagi”. Tak! Koncentrowanie uwagi można ćwiczyć i wzmacniać tak samo jak mięśnie – wtedy dopiero możemy doświadczyć efektów. Uważność to jednak o wiele więcej niż ćwiczenie koncentracji. To także uczenie się zauważania sygnałów z ciała, obserwowania oddechu, dostrzegania swoich myśli i emocji i wreszcie, dostrzegania wagi własnej i cudzej życzliwości, prowadzącej do pełnego i szczęśliwego życia.