„Szczególny rodzaj uwagi: świadomej, skierowanej na obecną chwilę i nieosądzającej”.

Jon Kabat – Zinn

Mindfulness

Uważna Obecność

Jestem certyfikowaną nauczycielką uważności dla dzieci i młodzieży według metody Eline Snel©.
Zapraszam na treningi stworzone przez autorkę bestsellerowej książki „Uważność i spokój żabki”.

Dlaczego warto zapisać dziecko na taki trening?​

„Skoncentruj się!” – dzieci często słyszą taki komunikat i wtedy starają się, próbują, ale nie zawsze się udaje, no bo co to właściwie znaczy? I jak to dokładnie zrobić? Ćwiczenie uważności polega m.in. na trenowaniu tzw. „mięśnia uwagi”. Tak! Koncentrowanie uwagi można ćwiczyć i wzmacniać tak samo jak mięśnie – wtedy dopiero możemy doświadczyć efektów. Uważność to jednak o wiele więcej niż ćwiczenie koncentracji. To także uczenie się zauważania sygnałów z ciała, obserwowania oddechu, dostrzegania swoich myśli i emocji i wreszcie, dostrzegania wagi własnej i cudzej życzliwości, prowadzącej do pełnego i szczęśliwego życia. Dzieci żyją obecnie w ekspozycji na ogromną ilości bodźców i informacji, a do tego dochodzą oczekiwania i presja otoczenia. To powoduje, że trudno im się zdystansować, zatrzymać, skupić na tym, co naprawdę ważne. Często mają problemy ze snem, martwią się różnymi rzeczami, trudno im poradzić sobie z natłokiem myśli i emocji. Treningi uważności są zbadaną naukowo metodą, która może pomóc w odnalezieniu spokoju i dotarciu do wewnętrznej mądrości, którą posiadają także (a może przede wszystkim) dzieci.

Najczęstsze efekty treningu uważności to:

Trening uważności nie zastępuje psychoterapii, czy leczenia psychiatrycznego, ale może pełnić funkcję wspomagającą. Przed przyjęciem na trening odbywa się indywidualna konsultacja z prowadzącą, w trakcie której zostaną omówione ewentualne przeciwwskazania do udziału dziecka w treningu.

Metoda Eline Snel©

Eline Snel stworzyła autorską metodę dla dzieci i młodzieży na podstawie kursu MBSR autorstwa Jona Kabat – Zinna.

Eline Snel jest holenderską terapeutką, która pracuje z dorosłymi od 1980r., a w 2004r. opracowała metodę dla dzieci dostosowując ją do potrzeb i możliwości poszczególnych grup wiekowych. Metoda szybko zyskała międzynarodową popularność, między innymi za sprawą książki „Uważność i spokój żabki” i tak, od 2008r. Eline Snel wraz ze współpracownikami kształci także przyszłych nauczycieli swojej metody w Academy of Mindful Teaching w Leusden Holandii (elinesnel.com). Obecnie, kursy dla dzieci i młodzieży prowadzone są w bardzo wielu krajach poza Holandią, m.in. we Francji, Hiszpanii, Turcji, Argentynie, Hong Kongu i oczywiście w Polsce. W kilku krajach, w tym także w Polsce, odbywają się szkolenia nauczycielskie.

Zarówno metoda opracowana przez profesora Jona Kabatt – Zinna, jak i metoda Eline Snel zostały poddane wielu badaniom naukowym, które potwierdziły ich skuteczność. Np. badania Sary Lazar i jej współpracowników na Uniwersytecie Michigan wykazały, że już po 8 tygodniach treningu MBSR zachodzą zmiany w mózgu na poziomie fizjologicznym pozwalające na lepszą regulację emocji czy skuteczniejsze radzenie sobie w sytuacjach stresowych.

Więcej o badaniach nad skutecznością metody Eline Snel można poczytać tutaj: https://www.elinesnel.com/pl/badania-naukowe/

Kursy dla dzieci i młodzieży metodą Eline Snel©:
8 – tygodniowe kursy uważności dla dzieci (5-12 lat) 
Wkrótce także 10 – tygodniowe kursy uważności dla młodzieży (13-19 lat)

Warsztat Mindfulness

Struktura treningów prowadzonych w małych grupach:

Dzieci 5 – 8 lat – 8 spotkań 1x w tygodniu po 45 minut prowadzonych w małych grupach (4 – 8 osób)
Dzieci 9 – 12 lat – 8 spotkań 1x w tygodniu po 60 minut prowadzonych w małych grupach (4 – 8 osób)
Nastolatki 13 – 15 lat – 10 spotkań 1x w tygodniu po 90 minut prowadzonych w małych grupach (4 – 10 osób)
Nastolatki 16 – 19 lat – 10 spotkań 1x w tygodniu po 90 minut prowadzonych w małych grupach (4 – 10 osób)

Cena kursu zawiera:

Konsultację z rodzicem i z dzieckiem/nastolatkiem przed treningiem

8 lub 10 lekcji tematycznych prowadzonych raz w tygodniu przez certyfikowanego trenera

8 lub 10 informacji mailowych dla rodzica/nastolatka

Książkę Eline Snel „Uważność i spokój żabki” lub „Daj przestrzeń i bądź blisko"

Materiały potrzebne do zajęć i ćwiczeń pomiędzy spotkaniami

Dyplom ukończenia kursu

Zapytaj o aktualną ofertę

Oferta dla szkół

Trening uważności prowadzony metodą Eline Snel© jest dostosowany do prowadzenia w szkole dla całej klasy.
Wówczas ma następującą strukturę:

  • Dzieci 5 – 8 i 9 – 12 lat – 8 lekcji głównych 1x w tygodniu po 30 – 40 minut oraz cztery 10 – minutowe lekcje przypominające w każdym tygodniu, prowadzone przez nauczyciela, np. wychowawcę klasy w dni tygodnia, kiedy nie ma lekcji głównej
  • Nastolatki 13 – 15 i 16 – 19 lat – 10 lekcji głównych 1x w tygodniu po 60 – 90 minut oraz ćwiczenia domowe dostosowane do potrzeb uczestników
Meditating girl

Cena oferty dla szkół zawiera:

Konsultację z nauczycielem/wychowawcą przed treningiem

8 lub 10 lekcji tematycznych prowadzonych raz w tygodniu przez certyfikowanego trenera

8 lub 10 informacji mailowych dla nauczyciela/wychowawcy

Książkę Eline Snel „Uważność i spokój żabki” lub „Daj przestrzeń i bądź blisko” dla nauczyciela/wychowawcy

Materiały potrzebne do zajęć i ćwiczeń pomiędzy spotkaniami

Dyplom ukończenia kursu

Wsparcie dla nauczyciela/wychowawcy w formie dodatkowych konsultacji podczas całego kursu

Dodatkowo jest możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego dla rodziców i/lub szkolenia dla nauczycieli. Przy zamówieniu zajęć dla kilku grup, cena ustalana jest indywidualnie dla danej placówki.

Oferta dla rodziców i nauczycieli

  • Spotkania informacyjne dla rodziców, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą nt. uważności i metody Eline Snel©. Spotkanie trwa 1,5 godziny i ma formę wykładu z elementami ćwiczeń praktycznych oraz czasem na pytania i dyskusję
  • Warsztaty wprowadzające do tematyki uważności przeznaczone głównie dla rodziców, nauczycieli i innych osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą. Warsztaty trwają 4 godziny zegarowe i mają formę praktycznych ćwiczeń wprowadzających do uważności, zawierają też mini wykłady nt. uważności i metody Eline Snel©

Zapytaj o aktualną ofertę

Moje doświadczenie z uważnością

Tematyką uważności zainteresowałam się już podczas studiów psychologicznych, jednak czas na formalną praktykę przyszedł dla mnie w styczniu 2017r. – wtedy rozpoczęłam 8 – tygodniowy kurs redukcji stresu oparty o uważność – tzw. MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). Od tego czasu pogłębiam swoją praktykę podczas codziennych medytacji, a także w czasie otwartych praktyk, dni uważności i wyjazdowych odosobnień. Praktyka uważności szybko stała się nieodłącznym elementem mojego życia i dlatego postanowiłam poszerzyć ją o tzw. uważne współczucie (Mindful Compassion) na 8 – tygodniowym kursie MBCL (Mindfulness Based Compassionate Living), który ukończyłam w maju 2020r. Oba kursy były prowadzone przez certyfikowaną nauczycielkę – Annę Gubernat. Szybko też zapragnęłam podzielić się uważnością z innymi, przede wszystkim dziećmi i nastolatkami, z którymi pracuję, dlatego w sierpniu 2019r. odbyłam szkolenie nauczycielskie metody Eline Snel© prowadzone osobiście przez Eline Snel i Marka Hansena w Academy for Mindful Teaching w Holandii. Po przeprowadzeniu pilotażowego treningu, odbyciu superwizji i złożeniu pracy opisującej przeprowadzony trening, w lutym 2020r. zostałam certyfikowaną nauczycielką tej metody.

Agnieszka Uwaznosc-228-Edit-2