Metoda profilaktyki agresji i przemocy

Trening Zastępowania Agresji

Trening Zastępowania Agresji to poznawczo – behawioralna metoda profilaktyki agresji i przemocy. Została opracowana w latach 80. przez doktora Arnolda Goldsteina – profesora psychologii na Uniwersytecie Syracuse. Na tym uniwersytecie dr Goldstein założył Centrum Badań nad Agresją. Początkowo opracował program w celu zmniejszenia ilości zachowań agresywnych u młodocianych przestępców. Szybko okazało się jednak, że Trening Zastępowania Agresji doskonale sprawdza się w pracy nie tylko z agresywną młodzieżą, lecz właściwie może być wykorzystywany niemal we wszystkich grupach społecznych i wiekowych z przeznaczeniem nie tylko dla osób stosujących często zachowania agresywne. Równie dobrze sprawdza się jako trening dla osób nieśmiałych i uległych, a tak naprawdę może okazać się przydatny dla każdego, kto chce popracować nad swoimi umiejętnościami społecznymi czy kontrolowaniem złości.

Metoda ta okazała się bardzo skuteczna w ograniczaniu zachowań agresywnych i mimo, że nie została pierwotnie do tego zaprojektowana, ma także zastosowanie i dużą skuteczność w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Najczęstsze efekty treningu to:

Trening Zastępowania Agresji

Trening Zastępowania Agresji prowadzony jest przez dwóch trenerów według ściśle określonej procedury. Pełny trening trwa 30 godzin.

Składa się z trzech modułów.

Podczas treningu umiejętności społecznych ćwiczone są wybrane umiejętności, dostosowane do potrzeb uczestników i oparte o ich prawdziwe doświadczenia życiowe. Wśród nich znajdują się m.in.: proszenie o pomoc, poznawanie i wyrażanie swoich uczuć, radzenie sobie z czyimś gniewem, reagowanie na zaczepki, unikanie bójek, obrona swoich praw, reakcja na namawianie, radzenie sobie z presją grupy, podejmowanie decyzji. Celem jest wyposażenie uczestników w alternatywne sposoby zachowania. Podczas treningu ćwiczy się wyłącznie zachowania odważne (asertywne).

Procedura uczenia się umiejętności społecznych składa się z czterech etapów:

  • „pokaż” – demonstrowanie umiejętności przez trenera, tzw. modelowanie
  • „zrób” – odgrywanie ról przez trenujących
  • „omów” – informacje zwrotne, czyli opinie grupy i trenera wskazujące na to, co zostało wykonane dobrze i co można zrobić inaczej
  • „przećwicz” – ćwiczenia domowe w celu przeniesienia umiejętności trenowanych na zajęciach do realnych sytuacji życiowych

W trakcie tego modułu uczestnicy uczą się „co i jak robić?”

Trening kontroli złości polega na ćwiczeniu umiejętności odważnego radzenia sobie ze złością i przede wszystkim umiejętności identyfikowania swoich myśli i sygnałów z ciała świadczących o pojawiającej się złości. Następnie w procesie treningu ćwiczy się umiejętność uspokajania ciała oraz zamiany myśli z agresywnych na odważne.
W trakcie tego modułu uczestnicy uczą się „czego nie robić?”

Trening wnioskowania moralnego to uczenie podejmowania trudnych decyzji w sytuacji dylematu moralnego. W jego trakcie uczestnicy dyskutują na temat wartości, uczą się dostrzegać i uwzględniać potrzeby i prawa innych ludzi, rozważać dylematy moralne i podejmować trudne decyzje po przemyśleniu wszystkich okoliczności oraz ludzkich i społecznych konsekwencji własnych wyborów.
W trakcie tego modułu uczestnicy poszukują odpowiedzi na pytania „dlaczego coś robić, dlaczego czegoś nie robić?”

Na bazie Treningu Zastępowania Agresji prowadzę także:

Warsztaty umiejętności wychowawczych

dla rodziców

Treningi umiejętności społecznych i kontroli złości

dla nauczycieli i innych grup zawodowych


Treningi umiejętności społecznych

dla dzieci i młodzieży

Zapytaj o aktualną ofertę