Metoda profilaktyki agresji i przemocy

Trening Zastępowania Agresji

Trening Zastępowania Agresji to poznawczo – behawioralna metoda profilaktyki agresji i przemocy. Została opracowana w latach 80. przez doktora Arnolda Goldsteina – profesora psychologii na Uniwersytecie Syracuse. Na tym uniwersytecie dr Goldstein założył Centrum Badań nad Agresją. Początkowo opracował program w celu zmniejszenia ilości zachowań agresywnych u młodocianych przestępców. Szybko okazało się jednak, że Trening Zastępowania Agresji doskonale sprawdza się w pracy nie tylko z agresywną młodzieżą, lecz właściwie może być wykorzystywany niemal we wszystkich grupach społecznych i wiekowych z przeznaczeniem nie tylko dla osób stosujących często zachowania agresywne. Równie dobrze sprawdza się jako trening dla osób nieśmiałych i uległych, a tak naprawdę może okazać się przydatny dla każdego, kto chce popracować nad swoimi umiejętnościami społecznymi czy kontrolowaniem złości.

Metoda ta okazała się bardzo skuteczna w ograniczaniu zachowań agresywnych i mimo, że nie została pierwotnie do tego zaprojektowana, ma także zastosowanie i dużą skuteczność w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Najczęstsze efekty treningu to:

  • Zwiększenie ilości zachowań odważnych (asertywnych) i zmniejszenie ilości zachowań agresywnych, uległych i manipulacyjnych
  • Zwiększenie poczucia własnej wartości
  • Poprawa relacji z innymi ludźmi
  • Zwiększenie samoświadomości
  • Uzyskanie większej kontroli nad swoimi reakcjami emocjonalnymi, głównie związanymi ze złością
Trening Zastępowania Agresji

Trening Zastępowania Agresji prowadzony jest przez dwóch trenerów według ściśle określonej procedury. Pełny trening trwa 30 godzin.

Składa się z trzech modułów.

Podczas treningu umiejętności społecznych ćwiczone są wybrane umiejętności, dostosowane do potrzeb uczestników i oparte o ich prawdziwe doświadczenia życiowe. Wśród nich znajdują się m.in.: proszenie o pomoc, poznawanie i wyrażanie swoich uczuć, radzenie sobie z czyimś gniewem, reagowanie na zaczepki, unikanie bójek, obrona swoich praw, reakcja na namawianie, radzenie sobie z presją grupy, podejmowanie decyzji. Celem jest wyposażenie uczestników w alternatywne sposoby zachowania. Podczas treningu ćwiczy się wyłącznie zachowania odważne (asertywne).

Procedura uczenia się umiejętności społecznych składa się z czterech etapów:

  • „pokaż” – demonstrowanie umiejętności przez trenera, tzw. modelowanie
  • „zrób” – odgrywanie ról przez trenujących
  • „omów” – informacje zwrotne, czyli opinie grupy i trenera wskazujące na to, co zostało wykonane dobrze i co można zrobić inaczej
  • „przećwicz” – ćwiczenia domowe w celu przeniesienia umiejętności trenowanych na zajęciach do realnych sytuacji życiowych

W trakcie tego modułu uczestnicy uczą się „co i jak robić?”

Trening kontroli złości polega na ćwiczeniu umiejętności odważnego radzenia sobie ze złością i przede wszystkim umiejętności identyfikowania swoich myśli i sygnałów z ciała świadczących o pojawiającej się złości. Następnie w procesie treningu ćwiczy się umiejętność uspokajania ciała oraz zamiany myśli z agresywnych na odważne.
W trakcie tego modułu uczestnicy uczą się „czego nie robić?”

Trening wnioskowania moralnego to uczenie podejmowania trudnych decyzji w sytuacji dylematu moralnego. W jego trakcie uczestnicy dyskutują na temat wartości, uczą się dostrzegać i uwzględniać potrzeby i prawa innych ludzi, rozważać dylematy moralne i podejmować trudne decyzje po przemyśleniu wszystkich okoliczności oraz ludzkich i społecznych konsekwencji własnych wyborów.
W trakcie tego modułu uczestnicy poszukują odpowiedzi na pytania „dlaczego coś robić, dlaczego czegoś nie robić?”

Na bazie Treningu Zastępowania Agresji prowadzę także:

Warsztaty umiejętności wychowawczych

dla rodziców

Treningi umiejętności społecznych i kontroli złości

dla nauczycieli i innych grup zawodowych


Treningi umiejętności społecznych

dla dzieci i młodzieży

Zapytaj o aktualną ofertę