Dla dzieci i młodzieży

 • Indywidualne konsultacje psychologiczne prowadzone w gabinecie lub online
 • Indywidualne zajęcia wspierające rozwój społeczny i emocjonalny prowadzone w gabinecie
  lub online
 • Grupowe treningi uważności (mindfulness)metodą Eline Snel© prowadzone w małych
  grupach lub dla całych klas na terenie szkoły
 • Grupowe Treningi Umiejętności Społecznych i Treningi Zastępowania Agresji
 • Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne

Dla rodziców

 • Indywidualne/rodzinne konsultacje psychologiczne prowadzone w gabinecie lub online
 • Indywidualne/rodzinne zajęcia rozwijające umiejętności wychowawcze prowadzone w
  gabinecie lub online
 • Grupowe warsztaty umiejętności wychowawczych z elementami Treningu Zastępowania
  Agresji
 • Grupowe warsztaty wprowadzające do tematyki uważności (mindfulness)
 • Spotkania informacyjne nt. treningów uważności prowadzonych metodą Eline Snel©
 • Spotkania psychoedukacyjne oraz warsztaty na tematy dotyczące potrzeb rozwojowych
  dzieci i młodzieży oraz umiejętności wychowawczych

Dla nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

 • Indywidualne konsultacje psychologiczne w gabinecie lub online
 • Treningi umiejętności społecznych i kontroli złości (na bazie Treningu Zastępowania Agresji)
 • Warsztaty wprowadzające do tematyki uważności (mindfulness) oraz metod rozwijania
  uważności u dzieci i młodzieży
 • Spotkania informacyjne nt. treningów uważności prowadzonych metodą Eline Snel©
 • Szkolenia rad pedagogicznych dostosowane do potrzeb placówki

Zapytaj o cenę

Metody

W swojej pracy stosuję metody zbadane naukowo i jednocześnie takie, których skuteczność sprawdziłam i wykorzystuję na co dzień, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Szczególnie bliskie jest mi podejście mindfulness i compassion oraz metody poznawczo – behawioralne. Zapraszam do bliższego zapoznania się z nimi.

Agnieszka Uwaznosc-160

Mindfulness

czyli uważna obecność

„Skoncentruj się!” – dzieci często słyszą taki komunikat i wtedy starają się, próbują, ale nie zawsze się udaje, no bo jak to dokładnie zrobić? Ćwiczenie uważności polega m.in. na trenowaniu tzw. „mięśnia uwagi”. Uważność to jednak o wiele więcej niż ćwiczenie koncentracji. To także uczenie się zauważania sygnałów z ciała, obserwowania oddechu, dostrzegania swoich myśli i emocji i wreszcie, dostrzegania wagi własnej i cudzej życzliwości, prowadzącej do pełnego i szczęśliwego życia.

shutterstock_1014834241

Trening Zastępowania Agresji

Metoda profilaktyki agresji i przemocy

Doskonale sprawdza się w pracy nie tylko z agresywną młodzieżą, lecz może być wykorzystywany niemal we wszystkich grupach społecznych i wiekowych. Sprawdza się jako trening dla osób nieśmiałych i uległych. Przydatny może być dla każdego, kto chce popracować nad swoimi umiejętnościami społecznymi czy kontrolowaniem złości.

shutterstock_525854830

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych

Dla rodziców - na podstawie Treningu Zastępowania Agresji

W trakcie warsztatów uczestnicy: uczą się rozpoznawać 4 postawy życiowe i 4 rodzaje zachowania oraz doskonalą odważną (asertywną) komunikację na prawdziwych przykładach z własnego życia. Ponadto, program zawiera pełny trening kontroli złości.

Zapytaj o aktualną ofertę